Database of Laos 

จีนเเหกกฎใช้สารเคมี ลาวลงดาบอุตสาหกรรมกล้วย

Image
การลงทุนของนักลงทุนจีนใน สปป.ลาวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครองอันดับต้น ๆ ของนักลงทุนรายใหญ่ใน สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2551 ล่าสุดเม็ดเงินลงทุนทั้งหมดในปี 2558 สูงถึง 6 พันล้าน รวมถึงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกกล้วยหอมใน สปป.ลาว ที่เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชาวจีน

วีโอเอ ภาษาลาว รายงานว่า ด้วยปัจจัยสาคัญอย่างดีมานด์การบริโภคกล้วยในประเทศจีนสูงขึ้น ทาให้นักลงทุนจากจีนหลั่งไหลเข้าแสวงหาที่ดิน เพื่อเพาะปลูกกล้วยหอมใน สปป.ลาว โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือ และขยายไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

จากเดิมที่ สปป.ลาว ไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยชั้นนาของโลก ในปี 2545 สปป.ลาวผลิตกล้วยได้น้อยกว่า 90,000 ตัน แต่ในปี 2556 การผลิตกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 400,000… อ่านต่อ