New

Image ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กำหนดจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  เรื่อง ลาวจากมุมมองของอดีตเอกอัคราชฑูต ณ เวียงจันทน์  โดย ออท.พิษณุ วันทร์วิทัน (อดีตเอกอัคราชฑูต ณ เวียงจันทน์)      โครงการจัดในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง PSB 1101  อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพประกอบข่าว

Image


Register

อัพโหลดไฟล์ผลงาน (pdf or word)