News All

SEARCH ALL NEWS
Reset

ความสัมพันธ์ไทยจีน จากมิติด้านการค้าเเละวัฒนธรรม สู่มิติด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

Image
โครงการบรรยายความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

เรื่อง  ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 42 ปี จากมิติด้านการค้าเเละวัฒนธรรม สู่มิติด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง PSB 1307 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดย ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

Image
        ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  ตามโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ GMS-ASEAN 2016  หัวข้อ  “CHINA AND SOUTHEAST ASIA: TRANSNATIONAL NEXUS OF POLITICS, ECONOMICS AND CULTURES”  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ  มีผลการพิจารณา  จากคณะกรรมการศูนย์ฯ  ดังนี้  

     1. นาย เสฎฐวุฒ กงเต้น           การระหว่างประเทศ    ชั้นปีที่ 2     ผู้ผ่านการคัดเลือกคนที่ 1
     2. นส. กิ่งกาญจน์ ยืนไพโรจน์   การระหว่างประเทศ    
ชั้นปีที่ 4     ผู้ผ่านการคัดเลือกคนที่ 2
     3. นส. กนกนก โพธิ์หอม          การระหว่างประเทศ    
ชั้นปีที่ 2     สำรอง  

ประกาศเมื่อ  วันที่  18  พฤศจิกายน  2559 

โครงการ YSEALI เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Ecotourism ฟรี!!!!

Image
The Mekong River Restoration Project (MKRP) อีกโครงการหนึ่งของ YSEALI กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Ecotourism โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2016 ที่จังหวัดเชียงราย ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ สนใจสมัครด่วน ปิดรับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม นี้
The Mekong River Restoration Project was an award-winning proposal in the YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) Alumni Engagement Innovation Fund 2016. Applications are now open from 30th September till October 25th, 2016! Youth from Thailand, Laos and Myanmar interested in "ECOTOURISM" to promote conservation of the Mekong River are encouraged to apply for this exciting youth camp that will be held in Chiang Rai, Thailand from Dec 18th to Dec 22nd, 2016! You will get a chance to learn about Ecotourism from eminent speakers, and together in teams, work on solutions to some of the most pressing issues that affect the Mekong River.- The MKRP team 2016
Eligibility:1) Must be a citizen of Thailand, Laos or Myanmar2) Must be between 21 - 30 years of age3) Must have a reasonable command of English(exceptions will be made for exemplary candidates)4) Must have a valid passport and be physically fit to travel independently to take part in the youth camp5) Must be a YSEALI member. If not yet a member, please sign-up for free at https://asean.usmission.gov/yseali/<https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fasean.usmission.gov%2Fyseali%2F&h=oAQEDdeFgAQGB_k_MIl....
Apply via link:https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd1VSJVn5z4DpiQwH…/viewform<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1VSJVn5z4DpiQwHQkd9MLQpUTlshOwybXiMTSQu4RKCp9Zw/viewform>#YSEALI<https://www.facebook.com/hashtag/yseali?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #AEIF2016<https://www.facebook.com/hashtag/aeif2016?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #Ecotourism<https://www.facebook.com/hashtag/ecotourism?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #SustainableDevelopment<https://www.facebook.com/hashtag/sustainabledevelopment?source=feed_text&story_id=10157530871900274>...<https://www.facebook.com/hashtag/mekongriver?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #Youth4Change<https://www.facebook.com/hashtag/youth4change?source=feed_text&story_id=10157530871900274> #MKRP2016<https://www.facebook.com/hashtag/mkrp2016?source=feed_text&story_id=10157530871900274>

การประชุม Next Chiang Mai Forum 2016

Image
การประชุม Next Chiang Mai Forum 2016

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.30

ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงเเรมดิอิมเพรส เชียงใหม่

อ.ดร.อุษามาศ เสี่ยมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Image
อ.ดร.อุษามาศ เสี่ยมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 

อ.ดร.อุษามาศ เสี่ยมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุม Mekong Forum

Image
อ.ดร.อุษามาศ เสี่ยมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุม Mekong Forum หัวข้อ "Sharing Responsibility for Common Prosperity" จัดโดย Mekong Institute เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS) จัดโครงการการเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตเมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง 8 พฤศจิกายน 2558”

Image
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS) คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดโครงการการเสวนา ในหัวข้อ  “อนาคตเมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง 8 พฤศจิกายน 2558”  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศเมียนมาร์  ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการกระตุ้นความสนใจทางการเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน  ตลอดจนความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์  ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป  ณ ห้อง PSB 1101 อาคาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  โดยมีวิทยากรผู้นำการเสวนา คือ       
     ผศ.วิรัช นิยมธรรม    ผู้อำนวยการสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์
    
     อ.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ อาจารย์จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
     อ.อัจฉรียา  สายศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    
     และ อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี (หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง) เป็นวิทยากรในการเสวนา
โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 246 คน

อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสานฝันสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติระดับอุดมศึกษา: มุมมองจากสถานศึกษา"

Image
อ.ดร.อุษามาศ เสียมภักดี หัวหน้าศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่เพื่อสานฝันสิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติระดับอุดมศึกษา: มุมมองจากสถานศึกษา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสัมมนา เรื่อง "การเข้า (ไม่) ถึงสิทธิทางการศึกษา สิทธิทางภาษาและวัฒนธรรมของเด็กข้ามชาติ" ซึ่งจัดโดย ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มเยาวชนไทใหญ่ (Shan Youth Power) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่